Från 2011
Ett litet juläventyr 2011
Hjärt- lungräddning – kurs 1 dec 2011
Långritt bland gods och gårdar 2011 
Hinderbygge 2011
Lytstolpar 2011
Miljökurs 2011
Årsmöte 2011
Hästens tänder 2011
 
 
 
 
  FÖRSTA HJÄLPEN FÖR HÄST  
  Från kursen i Första hjälpen för häst med veterinär Gunilla Lundgren finns nu kursmaterialet kompletterat med ytterligare råd som delgavs och nedtecknades under kursen. Förhoppningsvis blir detta en årligen återkommande kurs om intresse finns?
Kostnaden för Kusks medlemmar var 50:-, i priset ingick ett stetoskop, och massor av goda och praktiska råd och anvisningar.
Läs mer här, det finns underlag så att du kan göra din egen lista Första hjälpen till ditt stall.
Tack Gunilla, som är Kuskmedlem sedan länge.
 
  FÖRSTA HJÄLPEN FÖR HÄST i Words-format så att du kan sätta ihop din egna första hjälp  
 
 
  Kurs i KUSKs regi på Krapperup 15 april 2012 med veterinär Gunilla Lundgren  
     
     
Gilla KUSK       Följ oss på Twitter

Följ oss på Facebook Gilla KUSK  

Följ oss på Twitter
Följ oss på Twitter
 

 
Senast uppdaterad 2012-06-25      ©  Seouvent Konsult