Föreningen
Bli medlem
Styrelsen
Kontakt
Klubbkläder
Hitta till kusk
 
 
 
 
Föreningen
 

Kullasällskapet för körning bildades 1979. Initiativtagare var Lennart Olofsson som tillsammans med Elver Axelsson tog kontakt med Wanda Gyllenstierna på Krapperups gods. Föreningen fick då tillgång till Krapperupsstäppan där KUSK allt sedan dess haft sin verksamhet. I Täppan finns idag bland annat ett klubbhus,en grusbana 40 x 80 meter samt en gräsbana 40 X 80 meter. Det finns också ett antal fasta maratonhinder .

 
  Föreningen KUSK arbetar för att bibehålla och utveckla konsten att köra häst.
Föreningen anordnar inkörningskurser, körkurser och körtävlingar.
Föreningen har också ett stort antal medlemmar som rider och tävlar på islandshäst samt flera medlemmar som rider och tävlar i WE = Working Equitation. Föreningen anordnar kurser, träningar och tävlingar i WE och för islandshästar.

 

 
  KUSK har idag ca ett 60-tal medlemmar engageradei klubben.  
     
Gilla KUSK       Följ oss på Twitter

Följ oss på Facebook Gilla KUSK  

Följ oss på Twitter
Följ oss på Twitter
 

 
Senast uppdaterad 2015-12-21      ©  Seouvent Konsult