Föreningen
Bli medlem
Styrelsen
Kontakt
Klubbkläder
Hitta till kusk
 
 
 
 

Bli medlem
 

För att bli medlem vänligen betala in medlemsavgiften för 2019
på postgirokonto: 79 78 88-5

Medlemsavgifter:
Aktiv medlem 350:-
Ungdom (t.o.m 18 år) : 150:-
Maxavgift familj : 700 kr ( familj = 2 vuxna + barn under 18 år boende på samma adress)
Stödjande: 100:-

Glöm inte skriva namn och personnummer på alla familjemedlemmar. Stödjande medlem behöver inte lämna personnummer. Adress, telefonnr, mobilnr och e-post adress vill vi också gärna ha.

Dessa uppgifter kan mailas till Eva Bengtsson.
Du som redan har lämnat personuppgifter förra året, behöver inte göra det igen.

 
 

Kontakt:
kassör

Eva Bengtsson,
Bränneslyckevägen 84
263 76 Nyhamnsläge
tel nr 042/34 60 23

Email:   eva@kullenlimousin.se

 
 

Kontakt:
sekreterare

Kjersti Svensson,
Mobil: 0768330834

Email: kjersti.svensson@gmail.com

 
     
Gilla KUSK       Följ oss på Twitter

Följ oss på Facebook Gilla KUSK  

Följ oss på Twitter
Följ oss på Twitter
 

 
Senast uppdaterad 2019-01-06      ©  Seouvent Konsult